การพัฒนารูปแบบการจัดการที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำ กลุ่มห้วยขาแข้ง ปธส. รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562
Call No. : -
Publisher : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 45
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การพัฒนารูปแบบการจัดการที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำ กลุ่มห้วยขาแข้ง ปธส. รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 
260 b : Name of publisher 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
2562 
300 a : Total pages 
45 
520 a : Description 
เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัญหาการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของพื้นที่ศึกษา และ เสนอแนะแนวทางดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.