การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนและสังคมนพื้นที่ลุ่มน้ำ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองน่าน กลุ่มสาละวิน ปธส. รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562
Call No. : -
Publisher : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 78
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนและสังคมนพื้นที่ลุ่มน้ำ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองน่าน กลุ่มสาละวิน ปธส. รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 
260 b : Name of publisher 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
2562 
300 a : Total pages 
78 
520 a : Description 
เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมรวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการจัดการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.