แนวทางการพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ดิน จังหวัดน่าน กลุ่ม “ป่าหินงาม” ปธส.รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562
Call No. : -
Publisher : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 89
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
แนวทางการพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ดิน จังหวัดน่าน กลุ่ม “ป่าหินงาม” ปธส.รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 
260 b : Name of publisher 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
2562 
300 a : Total pages 
89 
520 a : Description 
เพื่อศึกษาข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการที่ดินในปัจจุบันของจังหวัดน่าน รวมถึง สภาพปัญหาในการใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศ และหาแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ในการบริหารจัดการที่ดินของจังหวัดน่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.