ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2559
Call No. : -
Publisher : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 242
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2559 
260 b : Name of publisher 
กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
2016 
300 a : Total pages 
242 
520 a : Description 
ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม อันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก ้ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปที่อื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ทุกคนทุกประเทศในโลก จึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกันทั้งในการแก้ไข ลดปัญหา และปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.