บทสรุปรายงาน IPCC ฉบับที่ 5 สำหรับผู้กำหนดนโยบาย
Published date : Jul 04, 2019
Publisher : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Page : 77 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
บทสรุปรายงาน IPCC ฉบับที่ 5 สำหรับผู้กำหนดนโยบาย 
260 b : Name of publisher 
บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จำกัด 
260 c : Date of publication 
ธันวาคม 2558 
300 a : Total pages 
77 หน้า 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.