ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (Automotive Emission Laboratory)

Automotive Emission Laboratory)
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยเริ่มเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณมลพิษจากยานพาหนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน

วันที่เผยแพร่ : Jun 06, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 22
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (Automotive Emission Laboratory) 
300 a : Total pages 
22 
260 c : Date of publication 
2560 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น