การติดตามสถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ฯ
Published date : May 27, 2019
Publisher : -
Page : 74
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-616-316-484-1 
245 a : Title 
การติดตามสถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ฯ 
260 b : Name of publisher 
สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), กทม. 
260 c : Date of publication 
978-616-316-484-1 
300 a : Total pages 
74 
520 a : Description 
ขยะทะเลเป็นประเด็นปัญหาสำคัญระดับโลก และไม่ได้เป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากพื้นที่ทะเลเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันทั้งหมด ปัญหาขยะทะเล ถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในวงกว้าง และได้ส่งผล โดยตรงต่อสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งอาจกลืนกินขยะหรือถูกขยะยึดพันตามอวัยวะ ภายนอก ทำให้บาดเจ็บ ป่วย พิการ และตาย นอกจากนี้ ขยะทะเลยังทำลาย ทัศนียภาพของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งสำคัญที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาขยะทะเลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะทะเลจึงได้รับการยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ และได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลที่มีประชาชน และผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.