สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Published date : May 27, 2019
Publisher : -
Page : 195
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-974-286-703-4 
245 a : Title 
สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
260 b : Name of publisher 
ไอ ดีไซน์ 
260 c : Date of publication 
พฤศจิกายน 2552 
300 a : Total pages 
195 
520 a : Description 
หนังสือชุดโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศและแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทางทะเล ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่ม คือ พรรณไม้ แพลงก์ตอน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง และปลา เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงการศึกษาด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่สำคัญภายในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาต่อไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.