ทรัพยากรปะการัง
Published date : May 24, 2019
Publisher : -
Page : 8
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
- 
245 a : Title 
ทรัพยากรปะการัง 
260 b : Name of publisher 
- 
260 c : Date of publication 
ธันวาคม 2556 
300 a : Total pages 
8 
520 a : Description 
ปะการังเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในพวก Coelenterata กลุ่มเดียวกับดอกไม้ทะเล และ แมงกะพรุน ต่างกันที่ปะการังจะสร้างหินปูนเป็นฐานแข็งแรง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.