คู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหามพิษ

การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษเป็นภารกิจ
ประการหนงึ่ ของกรมควบคุมมลพิษตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ซึ่งในปัจจุบันประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษมีจำนวน
เพิ่มมากขนึ้ จึงทำให้การร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง วิธีการในการแก้ปัญหามลพิษ อาจกระทำได้หลายวิธี
โดยการร้องเรียนมายังหน่วยงานของภาครัฐก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ซึ่งประชาชนคาดหวังว่าหน่วยงานราชการจะสามารถดำเนินการแก้ไข
ปัญหาได้

วันที่เผยแพร่ : Feb 20, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 52
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
คู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหามพิษ 
300 a : Total pages 
52 
260 c : Date of publication 
2561 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น