ผนึกพลังไทยทั้งชาติลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในระดับโลก ประเทศ และวิถีชีวิตของทุกคนไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขจัดปัญหาความยากจนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ

วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019
สำนักพิมพ์ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 80
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
ผนึกพลังไทยทั้งชาติลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน 
300 a : Total pages 
80 
260 c : Date of publication 
2560 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น